Årets lure racing kommer att vara den 16-17 juni mer information om det går att se på dvärgpinscher klubbens hemsida.