Nu har valparna fått sina namn och som vanligt har vi samma tema ett namn från någon mytologi eller historisk person och deras färg ingår i namnet. Namnen är från indisk, romersk armenisk, nordisk och inkas mytologi och ett historiskt namn. 

Tinniwinnies Vishnu Black Lord - Vishnu är i indisk mytologi en av hinduismens högsta gudomligheter. I den polyteiska hinduismen dyrkas han som alla själars och världars yttersta ursprung. Han avbildas vanligen med blå hy och fyra armar, hållande en klubba och en diskus. Han sitter på en lotusblomma och rider på en fågel, örnen, Garuda. Han har en hjälm eller krona och åtföljs alltid av sin månghövdade kobra, Ananta-shesha. Hans hustru är Lakshmi, lycko och fruktbarhetsgudinnan och hans boning är den högsta himlasfären, Vaikuntha eller "Platsen utan ängslan", dit hans hängivna kommer efter livets slut. 

Tinniwinnies Vimur Black Lord - Vimur är en älv i nordisk mytologi. Snorre Sturlasson kallar den "den största av älvar". Vimur näms också i Ulf Uggasons Hûsdrápa, där den verkar vara en gränsflod mellan människornas värld och jättarnas. I skáldskaparmál 18 berättas det att Tor och Loke under sin färd till jätten Geirröd måste vada över Vimur. Vid vadstället försöker Geirröds dotter Gjalp dränka dem genom att kissa i floden så att den hastigt svämmar över. Då klamrar sig Loke fast i Tors maktgördel för att inte spolas bort, Tor kastar en stor sten mot det ställe varifrån vattnet kommer med orden At ósi skal á stemma (En älv ska dämmas vid utloppet)  Tor hivar sig sedan upp ur älven med hjälp av en nedhängande rönnruska.  

Tinniwinnies Vulcanus Black Lord - Vulcanus var eldens och smideskonstens gud i romersk mytologi, son till Jupiter och Juno. Han hade också rollen som skyddsgud och var gift med gudinnan Venus. Han hade i Rom en urgammal helgedom det s.k Volcanal, på sluttningen av den Kapitolinska kullen och till hans ära firades festen volcanalia den 23 augusti, under kjejsartiden med circensiska spel.

Tinniwinnies Vamana Brindle Lord - Vamana var i indisk mytologi en av guden Vishnus inkarnationer. I en berättelse om Vishnu blev han berövad mark som tillhörde honom . För att lura den orättmätiga kungen uppträdde han i skepnaden av dvärgen Vamana. Han lyckades få kungen att lova honom så mycket land som han kunde omfatta med tre steg, varpå han återtog sin verkliga skepnad och i tre steg återtog han allt sitt land.

Tinniwinnies Viracocha Brindle Lord - Viracocha är den stora skaparguden i för Inka och Inka mytologin i Anderna- regionen i Sydamerika. Han var en av de viktigaste gudarna i Inkapanteonen och betraktades som alltings skapare, eller det ämne från vilket allt skapats och är intimt associerad med havet. Han skapade universum, solen, månen och stjärnorna, tiden (genom att beordra solen att röra sig över himlen) och självaste civilisationen. Han dyrkades som en solgud och stormgud, han avbildades med solen som krona med blixtrar i händerna och tårar som faller från hans ögon likt regn. han förknippas även med fruktbarhet och de livgivande krafterna i naturen, exempelvis regnet. Tillsammans med Mama Cocha fick han sonen Inti. I berättelserna om honom beskrivs hur han steg upp ur Titicacasjön efter den översvämning som utraderade det första människosläktet. Efter att ha rest runt bland inkafolket och predikat en tid försvann han norrut för att aldrig återvända.

Tinniwinnies Vahagn Red Lord - Vahagn var en krigsgud i armenisk mytologi. Alla gudar har enligt den Euhemerosiska tron varit levande människor, Vahagn ska ha introducerats till det armeniska kungahuset som son till Yervand (600-talet fkr), tillsammans med sina bröder Bab och Tiran. Han skall sedan, enligt en födelsesång ha utfört olika saker som gjorde att han upphöjdes till gud. Vahagn slogs bland annat mot  och dödade drakar och fick därför även titeln Vishabakagh "Drakdödaren". Han sågs som en gud man bad till för att få mod. Han var också en solgud, rival till Baal-shamin och Mihr. hans motsvarighet i romersk mytologi är Mars. 

Tinniwinnies Varuna Fawn Lord - Varuna är en skapelsegud i den hinduiska, Indiska mytologin. Han både skapade ordningen i världen och vidmakthåller den. Han är både allvetande och närvarande i allting som han skapat. Han förknippas dels med rättvisa, dels med solen som kallas hans öga. Genom ett medium som kallas Maya verkar han genom att döma människornas handlade  från sin himmelska palats. Varuna är förmodligen en av de urspungsgudar som givit västvärlden dess bild av Gud. I den indiska kulten gled hans gestalt samman med den persiska guden Mithra och Aryaman och i omdanad form introducerades som den ende guden i det romerska imperiet.

Tinniwinnies Vesta Red Lady - Vesta var i romersk mytologi eldens och den husliga härdens gudinna vars eld aldrig fick slockna. Vesta förknippas både med hemmets härd och med de lågor som utgjorde talismaner i templen. Dessa senare eldar vårdades av kyska prästinnor - Vestaler- som var viktiga i Roms ceremoniella liv. På Forum Romanum i Rom finns lämningar efter Vestatemplet, som har antagits vara byggt till hennes ära av Numa Pompilius. Hennes motsvarighet i grekisk mytologi är Hestia.

Tinniwinnies Valeria Brindle Lady - Galeria Valeria var en romersk kjejsarinna och helgon, hon var född okänt år och död 315, hon var gift med Kjejsar Galerius. Hon var dotter till Kjejsar Diocletianus och blev gift med Galerius som en vänskapspakt då fadern gjorde denne till Caesar 293. Hon adopterade även makens utomäktenskapliga son Candidianus. Hon ska ha sympatiserat med de kristna, som maken förföljde. Galerius överlämnade vid sin död 311 henne och hennes mor till Licinius, men de flydde till Maxminus Daia, vars dottr var hennes adoptivsons trolovade. Då hon avböjde Daias frieri konfiskerades hennes egendom och hon fängslades i Syrien. Vid Maxminius död 315 gav Licinius order om avrättning av henne och hennes mor. Hon gömde sig ett år men upptäcktes i Thessaloniki där hon halshöggs på torget, varefter hennes lik slängdes i havet. Hon blev helgonförklarad med sin mor.  

Tinniwinnies Valkyria Brindle Lady -  Valkyria/ valkyrior var i nordisk mytologi kvinnliga väsen som förde döda på slagfältet till gudarnas värld. En valkyria var en psykopomp, en religionshistorisk term som betyder "själaförare". Hälften av de utvalda kämparna fick komma till Odens Valhall och hälften till Freyjas Folkvang.