Grattis till Earthquake Z Klanu Lobuzow pappa till våt T-kull som har fått flera nya titlar,  PLCH, Schleswig Holstein Sieger 2019 och C.I.B

Grattis till Lynx Ray of Shine pappa till vår O-Kull som fått följande titlar FIUCH och C.I.B

Stort grattis Carola och Elisabeth