Juno

"Liza"

Fodervärd

Bor hos Tina i Vireda

 

Juno var den högsta gudinnan i romersk mytologi, förknippad med gifta kvinnor och barnafödande. Hon var gift med Jupiter, gudarnas konung. Ordet Juno betäcknas i romesk religion den livgivande och fortplantande kraften hos kvinnan.  Juno likställdes med den grekiska gudinnan Hera som var hustru till Zeus, den högsta guden och då de greiska gudarna vann insteg i Rom övertog hon eras myter och funktioner.