Atti

Genomfört MH mentalbeskrivning med godkänt skott, skottfast

Utställningsresultat

Valputställning

Ej utställd

Inofficiell Utställning

1xHP

Officiell Utställning

2:a Unghunds klass

Viltspår

Lure coursing


2:a i veteran klass på SSPK Lure racing vinnare 2016

SSPK Rakbane vinnare 2015 och rakbane veteranvinnare 2015 med titel RBV-15 och RBVV-15

SSPK Lure racing veteran vinnare 2015 och titel LRVV-15

2:a i veteran klass på SSPK Lure Racing Vinnare 2014

SSPK Lure racing veteran vinnare 2013 och titel LRVV-13

8:a på SSPK Lure racing vinnare 2012

5.a på SSPK Lurecoursing vinnare 2011

2.a på SSPk Lurecoursing vinnare 2010