Grace

Utställningsresultat

Valputställning

inte utställd

Inofficiell Utställning

Juniorklass 1X1 1XHP 1xBIR 1XBIG 1 1XBIS 2


Inofficiell Borzoiringen


Officiell Utställning

Unghunds klass: EXC Öppen klass EXC  CK


Lurecorcing:

 Lure coursing licens