Tinniwinnies Caesar Black Lord

"Zumba"

Bor hos Camilla och Marcus i Hässelby

 


Efter Gaius Julius Caesar. Romersk diktator vars adopterade släkting Octavianus, senare Augustus skulle komma att bli Roms förste kejsare. Namnet Caesar betraktas som en variation av ordet kejsare.