Tinniwinnies Eros Golden Lord

"Eros"

Bor hos Pamela i San Francisco USA

Det finns två versioner av Eros karaktär och ursprung. Den första gör honom till den äldsta gudomligheten såsom son till chaos "kaos". Det var Eros skaparmakt som fick ordning att komma ut ur chaos, så blev jordens skapelse möjlig. Den populäraste och senare versionen är den om ett bevingat barn som skjuter pilar in i gudars och människors hjärtan och får dem att bli kära. detta är den mest kända bilden av honom, det anses att det var han som stod modell för de kristna keruberna. Motsvarigheten i romersk mytologi är Amor och Cupido.