Tinniwinnies Forsete Black Lord

"Ozzy"

Bor hos Louise och Anders i Kisa

Forsete var rättvisans gud i nordisk mytologi med inriktning som laggivare och domare. Han porträtterades ofta med en stor guldyxa som var en av hans mest värdefulla ägodelar.
Hans borg i Asgård kallas Glitne, vars salar hade pelare av guld och tak av silver.

 

 

Utställning: Junior klass VG

Valputställning: 1X1 1XHP 1XBIR