Tinniwinnies Odysseus Creme Lord

"Azlan"

Bor hos Inger i Trollhättan

Odysseus var i grekisk mytologi en berömd sagohjälte och kung över Ithaka och de närmast kringliggande öarna utanför Greklands västra kust. Han är huvudpersonen i den stora homeriska hjältedikt som efter honom bär namnet Odysséen samt en av de viktigaste personerna i Iliaden. Odysseus var son till Laertes och Antiklera, dotterson till Autolykos och gift med Penelope. Med henne fick han sonen Telemachos. Till deltagande i trojanska kriget förde han på tolv skepp krigarskarorna från sitt rike och var en bland de främsta kämparna, Iliaden skildrar honom som tapper i striden, men i synnerhet utmärkte han sig genom beslutsam uthållighet i föreningen med en hög grad av listig förslagenhet. Under hemfärden från Troja efter krigets slut upplevde Odysseus många och märkvärdiga äventyr som skildras i Odysséen. Efter tjugo års irrfärder återsåg han sitt fädernesland och återförenas med sin familj. i Konsten avbildas han ofta med sjömäns toppiga huvudbonad.