Tinniwinnies Pan Red Lord

"Mandel"

Bor hos Johanna och Matz i Sölvesborg

 Pan var i grekisk mytologi en halvgud som associerades med skogar, hedar, fält och deras hjordar. Hans attribut var förutom herdestaven och herdepipan en barrträdskrans. Han gestaltas som en man med lurviga ben och bockfötter. Han sägs fördriva tiden i skogen med att spela på sin flöjt och injaga skräck i människor han möter. Enligt myten ska han ha förälskat sig i nymfen Syrinx och förföljt henne. För att undkomma honom förvandlade hon sig till vass. För att vinna Syrinx så skar han av vasstråna och band dem till en flerpipig flöjt, panflöjten. Därigenom erövrade Pan henne och han spelade ofta på henne. Under middagstid vilar han och vill inte bli störd och en plötslig panik i en boskapshjord tillskrevs Pan, därav ordet panik eller panisk skräck, han kunde också injaga panik i arméer. Enligt en legend så var det Pan som injagade en sådan skräck hos perserna vid slaget i Marathon, varför atenarna efter segern tillägnade honom en grotta på Akropolis norra sida. Han var son till Hermes och nymfen Dryope. Hans motsvarighet i romersk mytologi är Faunus.