Tinniwinnies Placidia Black Lady

"Doris"

Bor hos Malin och Nicklas i Sundsbruk

 

Utställning: juniorklass EXC, CK, R-CERT

Lure coursing: Lure corsing licens,  1x1 1X CERT

Placidia var född mellan åren 439 och 442 och dog efter år 484, hon var en romersk kejsarinna och gift med kejsar Olybrius. Hon var dotter till Valentinianus lll och Eudoxia Licinia, hon gifte sig med Olybrius år 454 eller 455. Då vandalerna under Geiseric plundrade Rom 455 fördes hon med sin mor och syster som fånge av Geiseric till Afrika. Olybrius var vid denna tid i Konstantinopel. Geiserics son gifte sig med hennes syster, medan hon och hennes mor släpptes fria efter att en lösensumma betalats år 461 eller 462. De bosatte sig i Konstantinopel och där levde hon resten av sitt liv, Hon stannade där med sin dotter även efter att hennes make blev kejsare i Rom år 472. Hon nämns senast år 484.