Tinniwinnies Pompeia Black Lady

"Feya"

Bor hos Angelica i Hanover, Tyskland

 

 Pompeia Plotina var en romersk kejsarinna och gift med kejsar Trajanus. Hennes födelseår är okänt men hon dog år 121 eller 122, hon var politiskt aktiv. Hon var dotter till Lucius Pompeius och Plotia, hon växte upp i Nemausus och tillhörde en familj med mycket goda kontakter. Hon gifte sig med Trajanus innan han blev kejsare och de hade ett lyckligt förhållande men inga barn. Han gav henne titeln kejsarinna år 100 men hon tog inte emot den förrän år 105 och finns först upptagen på mynten år 112. Hon uppmuntrade sin makes adoption av makens kusin, den blivande kejsar Hadrianus och var mycket förtjust i sin adoptivson. Hon var känd för sitt intresse för filosofi, dygd, värdighet och enkelhet. Hon intresserade sig speciellt för den Epikurianska skolan i Aten. Hon var politiskt aktiv och införde en mer rättvis fördelad skattepolitik, förbättrade utbildningsväsendet, hjälpte de fattiga och ökade toleransen i samhället. Hon gudaförklarades vid sin död och ett tempel rester av Hadrianus till hennes ära i Nimes.