Tinniwinnies Qaisar Red Lord

"Alfons"

Bor hos Ingela och Bernt i Mariefred

 Qaisar är den arabiska versionen av namnet Caesar och det används som ett givet namn i Arabien. Den romerska och senare de bysantinska kejsarna kallades Qaiser-e-rom (Caesar i Rom) av araberna och Perserna. Den ottomanska Sultanen tog också titeln Kaiser- i Rom ( Ceasar i Rom, vilket betyder det bysantinska riket) efter att han erövrat Konstantinopel,det moderna Istanbul, den 29 maj 1453.