Tinniwinnies Sarasvati Red Lady

"cora"

 Sarasvati är talets, konstens och undervisningens gudinna i indisk mytologi, ibland omnämnd som hustru till guden Vishnu och ibland omnämnd som Brahmas maka. Den indiska mytologin framställer Sarasvati som en vacker kvinna med hett temperament och innehåller flera berättelser som karakteriseras av en omodern kvinnosyn. Hon tillbeds framför allt av människor som sysslar med pedagogik.