Tinniwinnies Tammuz Black Lord

"Zigge"

Bor hos Petra och Oskar i Vrigstad

Tammus som är det akkadiska namnet i mesopotamisk mytologi, han förknippades med växtlighet och vissnande och blev därmed förknippad med både fruktbarhet och återfödelse. När han dog så sörjde hans maka Ishtar honom så till den grad att hon begav sig till underjorden för att finna och hämta tillbaka honom. Hennes företag att återbörda sin make sågs som en mytologisk metafor för årstidernas och jordbrukets växlingar. I riterna för tillbedjan av Tammuz begrät man honom under den hetaste tiden på året, då det var torrperiod.