Tinniwinnies Tristan Black Lord

"Chappe"

Bor hos Hanna och Jonatan I kalmar

Tristan är en av huvudpersonerna i den gamla keltiska sagan om Tristan och Isolde. Tristan var systerson till kung Mark av Cornwall och en av riddarna av runda bordet och Isolde var dotter till kungen av Irland. Tristan eskorterade Isolde för att hon skulle stå brud åt hans morbror och länsherre, men av misstag drack de båda av en kärleksdryck som Isoldes mor anförtrott åt en av hennes tjänarinnor och som var menad åt Isolde och Kung Mark. För Isoldes skull sviker Tristan sin plikt som vasall.