Tinniwinnies Trud Black Lady

"Eggelina"

Bor hos Tina i Vireda

I nordisk mytologi omnämns Trud som både dotter till Tor och som en av de valkyrior som sades skänka einhärjarna, de fallna krigarna som dött en tapper och ärofylld död i strid varvid de fördes till Valhall, öl och bestämde vem som skulle dö i strid.