Tinniwinnies Urd Black Lady

"Tiana"

Urd är i Nordisk mytologi det förflutnas gudinna. Hon var den ursprungliga nornan och hon råder över folks öden. Hon vakar över urdarbrunnen som är belägen vid världsträdet Yggdrasils rot i Godheim. Hon är den namnkunigaste av de tre nornorna. Hon spinner livets tråd åt alla kända väsen.