Tinniwinnies Vesta red Lady

"Jenne"

Bor hos Mats och Birgitta i Lönsboda

Vesta var i romersk mytologi eldens och den husliga härdens gudinna vars eld aldrig fick slockna. Vesta förknippas både med hemmets härd och med de lågor som utgjorde talismaner i templen. Dessa senare eldar vårdades av kyska prästinnor - Vestaler- som var viktiga i Roms ceremoniella liv. På Forum Romanum i Rom finns lämningar efter Vestatemplet, som har antagits vara byggt till hennes ära av Numa Pompilius. Hennes motsvarighet i grekisk mytologi är Hestia.