Tinniwinnies Vimur Black Lord

"Vimur"

Bor hos Lotta och Arne med familj i Älvkarleby

Vimur är en älv i nordisk mytologi. Snorre Sturlasson kallar den "den största av älvar". Vimur näms också i Ulf Uggasons Hûsdrápa, där den verkar vara en gränsflod mellan människornas värld och jättarnas. I skáldskaparmál 18 berättas det att Tor och Loke under sin färd till jätten Geirröd måste vada över Vimur. Vid vadstället försöker Geirröds dotter Gjalp dränka dem genom att kissa i floden så att den hastigt svämmar över. Då klamrar sig Loke fast i Tors maktgördel för att inte spolas bort, Tor kastar en stor sten mot det ställe varifrån vattnet kommer med orden At ósi skal á stemma (En älv ska dämmas vid utloppet)  Tor hivar sig sedan upp ur älven med hjälp av en nedhängande rönnruska.