Tinniwinnies Xerxes Fawn Lord

"Stellan"

Bor hos Frederic och Lovisa med familj i Mariefred

Xerxes l, var fördd 519 f.kr och död 465 f.kr han var en persisk storkonung som tillhörde den akemenidiska dynastin. Han regerade mellan 486 och 465 f.kr. Xerxes var son till Dareios l och Kyross ll dotter Atossa. Xerxes var den av Dareios söner som föddes först efter hans trontillträde och Dareios utropade honom till sin efterträdare istället för den äldre brodern Artabazanes. Xerxes fick börja sin regering med att kuva en revolt i Egypten genom att angripa via deltat. Även i Babylonien pågick revolter genom att befästningar revs, tempel plundrades och Marduks staty förstördes. I och med detta avsade han sig titlarna Kung av Babylonien och Kung av Egypten och titulerade sig enbart Kung av Persien och Medien. Efter att ha kuvat revolter i Egypten och Babylonien tog han upp sin faders krigsplaner mot grekland. Kriget utkämpades både till lands och till sjöss och 480 f.kr lyckades han eter slaget vid Thermopyle inta Aten. men drog sig tillbaka till Mindre Asien efter ett flottnederlag vid slaget vid Salamis. 479 f.kr besegrades den kvarlämnade armen vid Plataiai och flottan Mykale.  Trots nederlagen tillskansade sig Xerxes stort inflytande i Grekland och inom det Persiska riket stärkte han det kejserliga traditionen med både nya byggnader och påkostade ceremonier inom hovet. Xerxes såg till att slutföra faderns byggnadsprojekt och påbörja egna i huvudstaden Persepolis. xerxes föll offer för en palatsrevolution och hans son Artaxerxes eftertädde honom.